Dimensiunile prin care se poate caracteriza potenţialul economic al teritoriului administrativ al comunei Brezniţa Ocol sunt: populaţia şi forţa de muncă, unităţi de producţie, resurse naturale (arabil, păşuni, fâneţe, vii, livezi, păduri), serviciile publice (şcoli, asistenţă medicală, administraţie culturală, reţeaua rutieră).

Activităţi Agricole

Agricultura este una din activităţile de bază a locuitorilor comunei Brezniţa Ocol, pământul fiind exploatat în gospodăriile individuale.

Unităţile de producţie agricolă sunt constituite pe structura fostelor IAS-uri şi Staţiuni de Cercetare, dar principalii deţinători sunt gospodăriile particulare.

În ceea ce priveşte profilul producţiei agricole, comuna se încadrează în zona I Simian.

Organziarea Producţiei Agricole

În teritoriul administrativ al comunei exploatarea pământului se face de către: gospodăria familială (medie de 2.05 hecare pe familie) şi societăţi comerciale.

Valorificarea Suprafeţelor Agricole

Principalele culturi practicate în teritoriul administrativ după mărimea suprafeţelor cultivate şi pretabilitatea terenului sunt: grâu, secară, porumb, cartofi, soia, legume, pomi fructiferi, viţă de vie.

Turismul

Coordonate geografice: 22″40′ longitudine estică şi 44″43′ latitudine nordică (44″39’16″N 22″37’51″E). Altitudini: 104 metri în partea de Sud (Câmpia Severinului), 343 metri în partea de Nord (poalele Cerat ale dealului Varanic).

Activităţile specifice zonei sunt: centru viticol, agricultura, creşterea animalelor, exploatare calcar, exploatări forestiere.

Obiective Turistice: Parcul natural Porţile de Fier, zona de agrement Varanic (pădurea de pe dealul Varanic). În localitate s-au descoperit vestigiile unor castre romane (sec. II-III d. Hr.).

Evenimente locale: Fiii Satului (de Naşterea Maicii Domnului, în 8 septembrie).