P.V. încheat astăzi 05.05.2021 ședința extraordinară de îndată C.L. Breznița Ocol